Redakčný krúžok

pod vedením Mgr. Márie Huttovej
Viac na ich stránke skolske-noviny.skolskenoviny.sk

SLEDUJTE ŽIVOT NAŠEJ ŠKOLY

Aby ste o nás čo najviac vedeli, poznali našu prácu a prípadnou spoluprácou sa sami zapojili do života školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Názov projektu:

Úspešne vzdelávať každého

PozorPRE ŽIAKOV, KTORÍ DOTERAZ NECHODILI DO ŠKOLY A OD 15. júna 2020 nastúpia:

 • Nezabudnite prihlásiť svoje deti na obed najneskôr do 12. júna 2020 do 14:00.
 • Usporiadanie tried sa vracia do bežného režimu, to znamená, že každá trieda bude tam, kde bola do 10. marca 2020.
 • ŠKD bude fungovať v bežnom režime, t. j.
 • ranný klub 6:00 – 7:30.
 • poobedný klub do 17:00.

 

PRE ŽIAKOV, KTORÍ NASTÚPIA DO ŠKOLY OD 22. júna 2020 (6. – 9. ročník dobrovoľne):

 • Nezabudnite prihlásiť svoje deti na obed najneskôr do 19. júna 2020 do 14:00.
 • Žiaci 1. stupňa budú mať 4 vyučovacie hodiny (45 –minútové s bežnými prestávkami), koniec vyučovania o 11:30 hod.
 • Žiaci 2. stupňa budú mať 5 vyučovacích hodín (45 –minútové s bežnými prestávkami), koniec vyučovania o 12:25 hod.
 • Posledný týždeň budú žiaci s triednymi učiteľmi riešiť organizačné veci, napr. odovzdávanie učebníc.
 • Deviataci učebnice musia odovzdať, žiaci, ktorí nebudú chodiť do školy, donesú   učebnice podľa pokynov triednych učiteliek 9. ročníka.
 • Žiaci ostatných ročníkov (1. – 8. ročník), ktorí budú chodiť do školy, odovzdajú učebnice podľa harmonogramu a pokynov tried. učiteľov. Tí, ktorí nebudú chodiť do školy, donesú učebnice buď po dohode rodiča s triednym učiteľom alebo ich odovzdajú v septembri 2020.
 • Dňa 30. júna 2020 sa budú odovzdávať vysvedčenia. Na 1. hodine bude vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, na 2. vyučovacej hodine dostanú žiaci vysvedčenie (koniec 2. hodiny o 9:35). Tento deň sa v školskej jedálni nevarí, a nebude ani školský klub.
 • Žiaci, ktorí si nepreberú vysvedčenie v tento deň, si ho môžu vyzdvihnúť v prvý júlový týždeň v kancelárii školy alebo v septembri 2020.

 

jún 2021
P U S Š P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti