Dlaň dokoránTento rok sa naša škola rozhodla zapojiť do celoslovenskej výzvy "Dlaň dokorán". Jej heslom je:  ,,Jedno je dobre rozprávať, iné dobro robiť." A tak sme sa rozhodli nájsť v sebe kúštiček dobra a preniesť ho na papierovú dlaň, aby sa myšlienka konania dobrých skutkov mohla šíriť po celej škole, a tak inšpirovať aj ostatných. Nakoniec sa do výzvy zapojilo 915 žiakov prvého aj druhého stupňa a podarilo sa vytvoriť reťaz dlhú 120 metrov. Deti nadšene rozprávali o pomoci druhým, my dospelí sme si potvrdili, že v nich dobro stále je a pevne veríme, že sa táto alebo podobná akcia ešte zopakuje.

Únia nevidiacich a slabozrakých Dňa 31.5.2022, na podnet pani učiteľky Labaškovej, nás svojou prednáškou potešila pani Mgr. Lenka Patyiová, vedúca krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska so sídlom v Trnave. Uvedená únia je celoslovenskou mimovládnou organizáciou, poskytujúcou sociálne služby ľuďom so zrakovým handicapom.

Motýlia záhradaNa hodinách prírodovedy sme mali v apríli a začiatkom mája v triede 3.F celkom rušno. Vlastne, nebolo to len na hodinách prírodovedy, ale aj anglického jazyka a výtvarnej výchovy. Zapojili sme sa do pozorovania životného cyklu motýľov a snažili sme sa vymyslieť aj iné zaujímavé aktivity, nech je v škole zábava a nadšenie z neobyčajných dní.

EnglishstarŽiaci našej školy sa už tradične úspešne zapájajú do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku – ENGLISHSTAR. Je to výzva určená pre ktorékoľvek dieťa, ktoré prejaví záujem otestovať svoje znalosti a porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných krajín. Výsledky súťažiacich predstavujú spätnú väzbu pre nás, vyučujúcich ANJ, nakoľko úlohy pozostávajú výlučne z učiva, ktoré sa preberá počas školského roka v jednotlivých ročníkoch. A tento rok môžeme byť právom spokojní a hrdí. Aktuálne školu reprezentovalo až 171 detí a dosiahli naozaj krásne výsledky, o čom svedčí vysoký počet žiakov s úspešnosťou nad 90%. Na 1. stupni ich bolo až 56 a najlepší z najlepších sú nasledovní žiaci, všetci z 3. ročníka:

Motýlia záhradaAko sa už na našej škole stalo tradíciou, aj tento rok sme sa zapojili do projektu ,,Motýlia záhrada“. Objednali sme si húseničky Babôčky Bodliakovej. Žiaci ich vítali s veľkým záujmom. Museli sa však obrniť trpezlivosťou. Premena húseníc na motýle neprebehla za niekoľko hodín, bolo treba počkať štyri týždne. Zatiaľ ich bolo možné denne pozorovať.

jún 2022
P U S Š P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti