misijný ruženecTo, že pod slovom misie sa skrýva plnenie poslania, objavovali rôznymi spôsobmi žiaci 5. A, B, C, E a 6. C,D. Na hodinách náboženskej výchovy sa venovali projektu Poznaj misie. Trvanie projektu bolo ohraničené dvoma udalosťami – Svetový deň misií, tzv. Misijná nedeľa, ktorá sa v Katolíckej cirkvi slávi predposlednú októbrovú nedeľu a 140. výročie prvej misijnej výpravy sestier saleziánok 14.novembra.

Deti spoznávali, že kresťanskí misionári plnia poslanie, ktoré im zveril Ježiš Kristus: „Choďte, učte všetky národy“ a tiež úlohu žiť vo vzájomnej láske a ochote pomôcť. Piataci mali možnosť stretnúť sa s misijnou dobrovoľníčkou Máriou Feledíkovou, ktorá im priblížila život v Albánsku. Šiestaci si zmerali sily v Misionárskom päťboji, v rámci ktorého napr. stavali model kostola či naučili sa kúsok japonskej piesne. Všetky deti si na hodinách vyrábali desiatok ruženca v piatich farbách, ktoré symbolizovali jednotlivé svetadiely a spoločne sme sa modlili za ľudí, ktorí na nich žijú, aby spoznali lásku Boha k nim, a tak aj svoju osobnú dôstojnosť. Modlitbou sme sa snažili podporiť aj misionárov, aby sa dokázali vžiť do miestnej kultúry a pomôcť domácemu obyvateľstvu v tej oblasti, v ktorej to potrebujú, či je to zdravotníctvo, školstvo, prístup k pitnej vode alebo vhodnejšie bývanie. Sledovali sme videoposolstvo slovenských saleziánok, ktoré pôsobia na misiách v americkom Uruguaji a africkom Kamerune. Cieľom projektu bolo pomôcť deťom rozšíriť svoje srdce aj na ľudí, ktorí žijú v nevyhovujúcich životných podmienkach a nájsť v kresťanskej viere motiváciu pomáhať im zvyšovať ich životnú úroveň. Vážiť si to, čo my tu máme a toľko iných ľudí nemá. Tiež uvedomiť si a sformulovať hlavné posolstvo učenia Ježiša Krista, ktoré by sa ako prvé naučili v inom jazyku, aby sa oň vedeli podeliť.

  • misia (1)
  • misia (2)
  • misia (3)
  • misia (4)
  • misia (5)
  • misia (6)
  • misia (7)
  • misijný ruženec

 

december 2017
P U S Š P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbližšie udalosti

sob, 23. dec 08:00 - 00:00
Vianočné prazdniny
ned, 24. dec 08:00 - 00:00
Vianočné prazdniny
pon, 25. dec 00:01 -
Deň pracovného pokoja (Štedrý deň)
pon, 25. dec 08:00 - 00:00
Vianočné prazdniny
uto, 26. dec 08:00 - 00:00
Vianočné prazdniny