Zápis

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

Zápis do 1.ročníka v našej škole prebehne od 04. do 09. apríla 2022 bez osobnej prítomnosti detí a to vyplnením elektronickej prihlášky.

Elektronická prihláška

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2022 šesť rokov a pre deti, ktoré vlani dostali rozhodnutie  o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole.

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to bezodkladne oznámiť predchádzajúcej škole.

 

Ak by ste mali záujem  o štúdium v zahraničí, tlačivo nájdete tu:

Žiadosť o súhlas o štúdium v zahraničí Word dokument Stiahnuť (17 KB) PDF dokument Stiahnuť (188 KB)

 

Ak by ste mali záujem o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, tlačivo nájdete tu:

Oznámenie o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania PDF dokument Stiahnuť (105 KB)

 

Ďalšie tlačivá:

Písomné vyhlásenie o zasielaní rozhodnutia iba jednému zákonnému zástupcovi na základe vzájomnej dohody PDF dokument Stiahnuť (436 KB)
Písomné vyhlásenie iba jedným zákonným zástupcom, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa PDF dokument Stiahnuť (428 KB)

 

Vyplnené tlačivá spolu s vytlačenou elektronickou prihláškou máte možnosť poslať:

  1. obyčajnou zásielkou na adresu školy: Základná škola, Kláštorná 4, Šamorín 931 01 najneskôr do 30. 4. 2022.

Prosíme Vás, aby boli  dokumenty podpísané obidvomi zákonnými zástupcami, prípadne písomné vyhlásenia, ktoré máte v prílohe.

  1. V prípade, ak elektronickú prihlášku nevytlačíte a nezašlete nám ju na adresu, máte možnosť si ju prísť podpísať osobne do školy v termíne: 2.máj 2022 - 6.máj 2022 do kancelárie školy v čase od 8:00 hod do 15:30 hod.

 

Ak si chcete Vášho budúceho prváčika otestovať, ponúkame Vám na testovanie pár pracovných listov. Nie sú povinné. Slúžia len pre Vašu potrebu.

Testy k zápisu 2022 PDF dokument Stiahnuť (1024 KB)

 

V prípade, ak uvažujete o diagnostike školskej zrelosti Vášho dieťaťa, obráťte sa na Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie (CPPaP), prípadne sa informujte v materskej škole.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole vydáva riaditeľka materskej školy na Vašu žiadosť.

V prípade, ak v materskej škole dochádzalo medzi niektorými deťmi ku konfliktom, chceli by sme tomuto predchádzať. Preto Vás prosíme, aby ste v elektronickej prihláške do poznámky uviedli meno dieťaťa, s ktorým nechcete, aby Vaše dieťa bolo v jednej triede. 

Hneď pri nástupe do školy (v septembri) prosíme uhradiť 6 € za sadu zošitov, ktoré Vaše dieťa dostane.

 

Pomôcky do školy PDF dokument Stiahnuť (546 KB)
Čo by mal budúci prváčik vedieť PDF dokument Stiahnuť (414 KB)
Desatoro budúceho prváka PDF dokument Stiahnuť (272 KB)

 

V prípade akýchkoľvek nejasností volajte na tel.č. 0907 733 526 – Mgr. Renáta Bokorová, zástupkyňa školy pre I.stupeň

Prajeme Vám veľa zdravia a tešíme sa na spoluprácu.

Vedenie školy

 

 

jún 2022
P U S Š P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti