EnglishstarŽiaci našej školy sa už tradične úspešne zapájajú do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku – ENGLISHSTAR. Je to výzva určená pre ktorékoľvek dieťa, ktoré prejaví záujem otestovať svoje znalosti a porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných krajín. Výsledky súťažiacich predstavujú spätnú väzbu pre nás, vyučujúcich ANJ, nakoľko úlohy pozostávajú výlučne z učiva, ktoré sa preberá počas školského roka v jednotlivých ročníkoch. A tento rok môžeme byť právom spokojní a hrdí. Aktuálne školu reprezentovalo až 171 detí a dosiahli naozaj krásne výsledky, o čom svedčí vysoký počet žiakov s úspešnosťou nad 90%. Na 1. stupni ich bolo až 56 a najlepší z najlepších sú nasledovní žiaci, všetci z 3. ročníka:

Alexander KALUZ– 100%, Ema PAJDLHAUSEROVÁ -100%, Martina BEDNÁROVÁ -100%, Lea ROHAĹOVÁ -100%, Júlia TOMESOVÁ -100%, Nikolas KARÁČ -100%, Peter PORSOK – 100%

Na 2. stupni sa najlepšie umiestnili žiačky 6. ročníka  Miriam JAKABÍKOVÁ a Ema VALENTOVÁ – obidve so 100% úspešnosťou. Okrem nich ešte ďalších 63 žiakov dosiahlo minimálne 90 percentnú úspešnosť.

Popularita súťaže sa z roka na rok zvyšuje, možno aj vďaka zaujímavým cenám. Najúspešnejší sú zaradení do žrebovania o 45 hodnotných cien v každej kategórii (mobilné telefóny...) a všetci s bodovým ziskom 80 a viac % dostanú diplom s vyobrazenou zlatou medailou. Nikto však nemusí smútiť, keďže všetci, bez ohľadu na úspešnosť dostanú ako prekvapenie malý darček.

 

jún 2022
P U S Š P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti