Opäť do školyDovoľte nám, aby sme vás informovali ohľadom začiatku školského roka:

Školy budú fungovať bez zásadných obmedzení, žiaci zasadnú do lavíc bez nutnosti nosenia rúšok.

Podmienka nástupu žiaka do školy:

Zákonný zástupca žiaka odovzdá Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov) – zákonný zástupca žiaka podáva cez aplikáciu Edupage.

Novým žiakom rozdáme vyhlásenie pred vstupom do budovy.

Domáce samotestovanie - dobrovoľné

Zákonný zástupca žiaka hlasovaním na Edupage v júni 2022 vyjadril záujem o AG testy určené na samotestovanie v domácom prostredí. Samotestovanie je dobrovoľné, výsledok nie je potrebné hlásiť. Iba v prípade pozitívneho výsledku – žiak zostáva doma, zákonný zástupca pozitívny výsledok bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi.

Program:

1) slávnostné privítanie žiakov a ich rodičov o 9:00 hod. v triedach

2) pokyny pre rodičov prvákov a piatakov, triednické hodiny

Vyučovanie v prvý školský deň trvá do 9:45 – 10:00 hod.

  • Žiaci budú so svojím triednym pánom učiteľom/triednou pani učiteľkou. Dostanú informácie k novému školskému roku.
  • Zadelenie prváčikov a nových žiakov I. stupňa nájdete na nástennej tabuli na školskom dvore.
  • Žiaci II. stupňa, ktorí k nám prišli z iných škôl, si nájdu zadelenie do tried na nástenke pri vchode do školy.
  • Žiaka 1. a 5. ročníka môžu do budovy školy sprevádzať rodičia.
  • Od 6.9. bude fungovať Ranný klub detí od 6:00 hod do 7:30 hod v baraku č.2, školský klub a školská jedáleň.

Vyučovací čas v dňoch 05.09. – 09.09.2022

  • 1. ročník – 3 vyučovacie hodiny (od 8:00 do 10:35 hod.),
  • 2.- 4. ročník – 4 vyučovacie hodiny (od 8:00 do 11:30 hod.),
  • 5.- 9. ročník – 5 vyučovacích hodín (od 8:00 do 12:25 hod.).

Od 8. septembra 2022 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu.

Tešíme sa na Vás a prajeme všetkým úspešný štart do nového školského roku.

 

Názov Pdf dokument
 Leták PDF dokument Stiahnuť (1292 KB)

 

september 2022
P U S Š P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti