Z kampane červené stužky Aj tento rok sa naša škola zapojila  do kampane “Červené stužky“ pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Cieľom kampane je naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj zdraviu a životu druhých ľudí.

Kampaň prebieha od 1.09. – 1.12.2014. Počas týchto troch mesiacov chystáme  v jednotlivých ročníkoch  veľa zaujímavých aktivít.

Prvou aktivitou bolo zhotovenie nástenky na 1. poschodí školy, ktorej obsahom sú propagačné materiály a informácie súvisiace s myšlienkou kampane.

Na vyučovacích hodinách v predmetoch ETV, NBV, VYV, BIO ale aj SJL sa pokúsime prostredníctvom projektov pripomenúť si dôležitosť kampane.

Pre žiakov 8. roč. a 9. roč. chceme kampaň priblížiť premietnutím filmu s danou tematikou. 

 • 20140925_135725
 • 20140925_135736
 • 20140925_135749
 • 20140925_135803
 • 20140925_135815
 • 20140925_135832
 • 20140925_135841
 • 20140925_135850
 • 20140925_135858
 • 20140925_135909
 • 20140925_135920
 • 20140925_135942
 • 20140925_135950

Najtvorivejšou aktivitou by mala byť živá červená stužka vytvorená žiakmi 2. stupňa spolu s pedagogickými zamestnancami v červenom oblečení na školskom dvore.

Sme presvedčení, že kampaň „Červené stužky“ bude prínosom pre našich žiakov a v čo  najväčšom počte sa do nej zapoja.

 

marec 2021
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti