KnihaMestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho a  naša škola majú už roky spolu krásnu tradíciu. Vždy začiatkom školského roka navštevujú žiaci piatych ročníkov mestskú knižnicu a oboznamujú sa s ňou. A vďaka perfektnej spolupráci týchto dvoch vzdelávacích inštitúcií dokážu rozvíjať u detí pozitívny vzťah k čítaniu.

Našou snahou je prilákať čo najväčší počet žiakov do aktivity, ktorú vytláčajú moderné technológie, motivovať ich k čítaniu aj k pravidelným návštevám knižnice. Pretože čas na knihy si deti málo vyhradzujú samy, snažíme sa ich tentokrát na čítanie nalákať aj súťažou. Najlepší čitateľ bude na konci školského roka slávnostne vyhlásený za kráľa knižnice.

Zmysluplne strávené chvíle obohatené zaujímavým rozprávaním „tety knihovníčky“ o knihách, o histórii knižnice aj jej fungovaniu, jej vysoká profesionálna knihovnícka komunikácia v nás zanechali hlboké dojmy. Páčili sa nám aj kvízové otázky, ktoré si teta knihovníčka pre nás pripravila.

A ako to zhodnotili deti?

  • Dozvedela som sa niečo nové o knižniciach. Obdivujem spolužiakov, že prečítali toľko kníh, ja teda nie...Tento deň si budem pamätať, lebo bol zaujímavý (Dávid).  
  • Všetko sami páčilo! Zaujímavé boli otázky v knižnici (Anička)

 Ďakujeme pracovníčkam Mestskej knižnice v Šamoríne, že upriamujú pozornosť našich detí na význam čítania, kníh, literatúry. Odmenou pre nás všetkých je nielen vynikajúci pocit zo zaujímavo prežitého dňa, ale aj to, že v centre pozornosti bola opäť „obyčajná“ kniha. Deň možno niektorým ukázal cestu k čítaniu, ku knihe, vzdelaniu i tvorivosti.

 

marec 2021
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti