Deň jablkaKoncom júna sa stala naša škola súčasťou cezhraničného projektu, ktorý realizuje Mesto Šamorín s ekovýchovným združením Pisztrang Kor z obce Dunasziget, z Maďarska.

Na našom školskom dvore vďaka projektu vyrástol bylinkový záhon.

Cieľom projektu je spropagovať myšlienku komunitného záhradkárčenia, naučit deti o bylinkách a o starostlivosti o bylinkový záhon. Bylinky su prírodnym zdrojom, ktoré môžme využívať udržateľným spôsobom, ich využitím môžeme znížiť našu uhlíkovu stopu.

knihaopäť sa po lete otvárajú brány našej školy, preto si Vás dovolím informovať o organizácii prvého školského dňa. 

- Školský rok otvárame dňa 2. septembra 2021 (štvrtok).  

- Otvorenie školského roka bude trvať od 9:00 do 9:45 hod. 

- Rodič je pri nástupe dieťaťa do školy povinný odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, prosíme, aby ste ho vyplnili elektronicky cez Edupage v časti ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA. Vyhlásenie o bezpríznakovosti stačí odovzdať pri prvom nástupe do školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). 

Zápis

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

pandémia koronavírusu zmenila systém zápisu do vzdelávacích zariadení.

Zápis do 1.ročníka v našej škole prebehne od 12. do 17. apríla 2021 bez osobnej prítomnosti detí a to vyplnením elektronickej prihlášky.

Elektronická prihláška

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2021 šesť rokov a pre deti, ktoré vlani dostali odklad.

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. 

Keď škola škole pomáha...Pitná voda. Najzákladnejšia potreba pre život. V našich končinách bežná vec, tak samozrejmá, že sa nad ňou nezamýšľame a častokrát ňou plytveme. V niektorých iných častiach sveta je však vzácnosťou a cenným darom. Takou krajinou je aj ďaleká Keňa vo východnej časti afrického kontinentu. Vzdialená síce tisíckami kilometrov, ale nie srdcom.
Ešte koncom júna minulého roku sa uskutočnila zbierka peňazí na pomoc Základnej škole v Keni. Učitelia a ostatní zamestnanci s dobrým srdcom zo Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne sa podieľali na tejto pomoci, kedy sa dohromady vyzbieralo 354eur. Tento šľachetný čin je o to chvályhodnejší, že sa uskutočnil v ťažkých časoch svetovej epidémie s jej známymi, ničivými dôsledkami.

CenaDvadsiateho tretieho marca to bude presne päť mesiacov, čo žiaci druhého stupňa naposledy sedeli v školských laviciach a prezenčnou formou získavali nové poznatky. Pred piatimi mesiacmi mnohí z nás verili, že toto uzavretie bude len krátkodobé a keďže už máme skúsenosti z jarného obdobia, zvládneme ho oveľa lepšie. Upravený rozvrh, ale aj fakt, že väčšina hodín má byť odučená online, prijali žiaci i rodičia pozitívne. Napriek tomu sa našli aj skeptici, ktorí tvrdili, že toto nie je riešenie a deti budú dištančné štúdium vnímať ako prázdninové a nič si z neho neodnesú.

august 2022
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti