Darujte 2%Milí rodičia,
aj v tomto zdaňovacom období sa Základná škola Mateja Bela uchádza o Vašu podporu vo forme 2% z dane. O využití 2% rozhodujú triedni dôverníci v Rade rodičov.

Radi by sme aj v tomto roku získali finančné prostriedky, ktoré budú účelne využité na:

TehličkaMať v núdzovej situácii srdcia otvorené pre tých, čo sú ešte núdznejší, je postoj, ktorý stojí za vyzdvihnutie. Naša škola sa opäť zapojila do zbierky Tehlička na pomoc rozvojovým krajinám. Tento rok sme našimi malými príspevkami pomáhali premiestniť budovu školy, ktorej hrozí zrútenie kvôli rozvodnenej rieke, na bezpečnejšie miesto. Konkrétne v utečeneckom tábore Kakuma v Keni v Afrike. Hoci sami sme teraz v nepríjemnej pandemickej situácii, žiaci našej školy svojou veľkodušnosťou chceli pomôcť k lepšiemu životu svojich rovesníkov na inom konci sveta. Zbierka prebiehala v marci a v októbri a spolu sme vyzbierali  354,55 €. Celkovo sa na Slovensku  vyzbieralo 66 749 €. Viac informácií na www.tehlicka.sk.

  • tehlicka

Deň jablka

Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. A tak, ako už našou tradíciou býva, aj v tomto školskom roku sme si nezabudli pripomenúť tento významný deň. Hodiny etickej výchovy sme si tak spríjemnili rozhovormi a aktivitami o tomto zdraviu prospešnom ovocí a prostredníctvom školskej relácie sme zase získali niekoľko užitočných informácii.

Príchod do školySpresňujúce informácie k otvoreniu školského roka 2. septembra 2020 – príchod a odchod žiakov do/z budovy školy:

1. ročník – žiaci prichádzajú aj odchádzajú malou bránou medzi barakmi na Dunajskej ulici (viď nákres)
2. ročník - žiaci prichádzajú aj odchádzajú bránou zo Školskej ulice (viď nákres)
3. a 4. ročník – žiaci prichádzajú aj odchádzajú veľkou bránou na Dunajskej ulici (pri zápasníckej hale, viď nákres)

opäť sa po lete otvárajú brány našej školy, preto si Vás dovolím informovať o organizácii prvého školského dňa.
- Školský rok otvárame dňa 2. septembra 2020 (streda),
- Všetci žiaci 2. stupňa MUSIA MAŤ RÚŠKO!
- Rodič je pri nástupe dieťaťa do školy povinný odovzdať dotazník a potvrdenie o bezinfekčnosti žiaka, je možné ich vyplniť aj elektronicky (Edupage).
- škola bude otvorená od 7:30 hod., žiaci teda môžu prichádzať v čase 7:30 – 8:45 hod. Prosíme, aby sa nezdržiavali a nekoncentrovali pred školou, ale išli rovno do svojich tried.
- Všetky vchody do školy budú otvorené, bude pripravená dezinfekcia.
- Rodičia do budovy a areálu školy nesmú vstupovať, okrem rodiča prváka.
- Otvorenie školského roka bude trvať od 9:00 do 9:45 hod.

august 2022
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti