pre prihlásenie vášho dieťaťa na školský rok 2022/2023 potrebujete mať vyplnený zápisný lístok na stravovanie a súhlas so spracovaním osobných údajov. Pre urýchlenie vybavenia v školskej jedálni, urobte prosím platbu na 30,- €,(ako variabilný symbol použite pre 1. platbu triedu, do ktorej vaše dieťa ide napr.1,2,3) vyplňte potrebné dokumenty a spolu s potvrdením o platbe sa môžete prihlásiť v jedálni od 22.8.2022 denne od 8:00 do 12:00 hodiny. Pri prihlasovaní rátajte prosím so zakúpením bezkontaktného čipu v hodnote 5.- € na 1 osobu priamo u vedúcej ŠJ.

Stravníci, ktorí sa u nás už stravovali nemusia ešte tento rok vypĺňať zápisné lístky. Všetky lístky z minulého roka sú ešte platné.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme. 

 

Zápisný lístok Word dokument Stiahnuť (17 KB) Pdf dokument Stiahnuť (370 KB)
Súhlas so spracovaním osobných údajov   Pdf dokument Stiahnuť (439 KB)

na Konci svetaUž tradične sa chodí  koncom školského na triedny výlet. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Veľká väčšina tried využila príležitosť, keď sa mohli žiaci vrátiť do školy  po nútenej prestávke zapríčinenej pandémiou C-19.  Vydali sa na výlety  do prírody, za aktívnym relaxom a načerpaním pozitívnej energie.

Centrum špeciálnopedagogického poradenstvaNa základe usmernenia k prevádzke poradenských zariadení, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (VÚDPaP Bratislava, 2020)

Vám oznamujeme, že CŠPP zabezpečuje:

  • urgentnú odbornú starostlivosť, priamy kontakt s klientom v odôvodnených prípadoch, po telefonickej konzultácii, za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení
  • naďalej poskytujeme psychologické, špeciálnopedagogické, sociálne a logopedické poradenstvo a konzultácie formou telefonickej intervencie a mailovej komunikácie (po dohode skype a iné)

 

InformaciaVážení rodičia, posielame Vám pokyny ohľadom:
  • prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí do konca školského roku 2019/2020,
  • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
 

Vážení rodičia,

V týchto dňoch prebieha zisťovanie záujmu o absolvovanie školskej dochádzky žiakov v mesiaci jún 2020.

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu:

  • prevádzka školy bude zabezpečená od 7:00 do 16:00 hodiny,
  • vyučovanie bude začínať o 8:00 hod.,
  • 1. a 2. ročník bude mať 4 vyučovacie hodiny (4. hodina končí o 11:30 hod.),
  • 3., 4. a 5. ročník bude mať 5 vyučovacích hodín (5. hodina končí o 12:15 hod.),
  • ranný školský klub nebude (pretože nie je povolené preskupovať deti do rôznych skupín a túto podmienku by sme z kapacitných a organizačných dôvodov v prípade otvorenia ranného ŠKD nedokázali zabezpečiť. Deti však môžu prísť do školy už o 7:00 hodine a do začiatku vyučovania budú s pani učiteľkou, ktorá ich bude učiť celé doobedie.)
  • niektoré triedy 1. stupňa budú presunuté do hlavnej budovy našej školy, aby sme tak predišli nadmernej koncentrácii žiakov v priestoroch , kde bežne prebieha vyučovací proces na 1. stupni.

Ďalšie, podrobnejšie informácie zverejníme na budúci týždeň.

 

august 2022
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti