Motýlia záhradaNa hodinách prírodovedy sme mali v apríli a začiatkom mája v triede 3.F celkom rušno. Vlastne, nebolo to len na hodinách prírodovedy, ale aj anglického jazyka a výtvarnej výchovy. Zapojili sme sa do pozorovania životného cyklu motýľov a snažili sme sa vymyslieť aj iné zaujímavé aktivity, nech je v škole zábava a nadšenie z neobyčajných dní.

EnglishstarŽiaci našej školy sa už tradične úspešne zapájajú do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku – ENGLISHSTAR. Je to výzva určená pre ktorékoľvek dieťa, ktoré prejaví záujem otestovať svoje znalosti a porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných krajín. Výsledky súťažiacich predstavujú spätnú väzbu pre nás, vyučujúcich ANJ, nakoľko úlohy pozostávajú výlučne z učiva, ktoré sa preberá počas školského roka v jednotlivých ročníkoch. A tento rok môžeme byť právom spokojní a hrdí. Aktuálne školu reprezentovalo až 171 detí a dosiahli naozaj krásne výsledky, o čom svedčí vysoký počet žiakov s úspešnosťou nad 90%. Na 1. stupni ich bolo až 56 a najlepší z najlepších sú nasledovní žiaci, všetci z 3. ročníka:

Motýlia záhradaAko sa už na našej škole stalo tradíciou, aj tento rok sme sa zapojili do projektu ,,Motýlia záhrada“. Objednali sme si húseničky Babôčky Bodliakovej. Žiaci ich vítali s veľkým záujmom. Museli sa však obrniť trpezlivosťou. Premena húseníc na motýle neprebehla za niekoľko hodín, bolo treba počkať štyri týždne. Zatiaľ ich bolo možné denne pozorovať.

Ryžovania zlataŽiaci našej školy sa dňa 4.mája  zúčastnili interaktívneho workshopu tradičných remesiel ryžovania zlata a vodného mlynárstva. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu environmentálnej výchovy ESD Duna/Dunaj za podpory programu Interreg V-A.

Cieľom projektu je budovať vzťah detí k prírode, a to prostredníctvom environmentálnych vzdelávacích akcií priamo v prírode.

Exkurzia Dropie,,Po väčšinu histórie musel človek bojovať s prírodou, aby prežil; v tomto storočí si začína uvedomovať, že aby prežil, musí prírodu chrániť. "Jacques-Yves Cousteau

Tento pravdivý výrok známeho francúzskeho ekológa a prieskumníka motivuje i nás v našom každodennom živote, aby sme urobili niečo pre našu planétu, pre lepší a krajší život na našej Zemi. V tomto duchu sa niesla i naša prvá tohtoročná exkurzia a to do centra environmentálnej výchovy v DROPIE.

august 2022
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti