Vedúci MZ
Mgr. Zuzana Krajčírová MZ 1.-2.roč.
Mgr. Zuzana Csölleová MZ 3.-4.roč.
p. Simoneta Gombosová MZ ŠKD

 

Vedúci PZ
p. Zuzana Czingelová PK cudzích jaz. (AJ, NJ, TJ)
Mgr. Soňa Ficeková PK M-F-PP-INF
Mgr. Dana Figlárová PK CH-BIO-GEG-MLZ
Mgr. Lucia Brišková PK SJ-D-OV
Mgr. Elena Mazúrová PK EV-NV-HV-VV
Mgr. František Chudoba PK TV-TchV

 

Vedenie kabinetných zbierok
Mgr. Helena Szarvašová SJL
p. Zuzana Czingelová CJ
Ing. Klaudia Macháčová M
Mgr. Mária Kopčová F
Ing. Sylvia Némethová CH
Mgr. Miriam Birošová Bi
Mgr. Dana Figlárová GEG
Mgr. Lucia Brišková D
Mgr. Juraj Kuba TV
Mgr. Darina Bašková HV
Mgr. Elena Mazúrová VV
PhDr. Ľubica Ivancová OV
Mgr. Denisa Kubincová 1.–4.
p. Otília Vargová ŠKD
Mgr. Mária Huttová FŠU-1
Mgr. Ladislav Miklóš FŠU-2
Mgr. Mária Steinová Uk
p. Anna Csáderová Žk-1
Mgr. Mária Vyhnáliková Žk-2
Ing. Tomáš Valacsay PP
Mgr. Juraj Kuba Technická výchova
Mgr. Martin Gyurász Posiľňovňa
PhDr. Ľubica Invancová Koordinátor protidrogovej prevencie
Mgr. Soňa Ficeková Koordinátor finančnej gramotnosti
Mgr. Miriam Birošová Koordinátor environmentálnej výchovy

 

 

august 2019
P U S Š P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbližšie udalosti