Vedenie školy
Riaditeľka školy Mgr. Magdaléna Vajasová
Zástupcovia riaditeľky školy  
I.stupeň Mgr. Renáta Bokorová
II.stupeň Ing. Marta Izsófová
pre vnútornú správu Mgr. Ladislav Miklóš

 

Triedníctvo I. stupeň:
Trieda 1.A Mgr. Mariana Golisová
Trieda 1.B Mgr. Zuzana Krajcírová
Trieda 1.C Mgr. Denisa Kubincová
Trieda 1.D Mgr. Viera Pussová
Trieda 1.E Mgr. Daniela Rusnaciková
Trieda 1.F Mgr. Adriana Schnóblová
Trieda 1.G Leontína Schanzová
Trieda 2.A Mgr. Jana Kallová
Trieda 2.B Mgr. Helena Kapuštiarová
Trieda 2.C Mgr. Andrea Trnková
Trieda 2.D Mgr. Sylvia Krivošíková
Trieda 2.E Mgr. Laura Mališová
Trieda 2.F Mgr. Terézia Rajczová
Trieda 3.A Mgr. Tünde Tolnai Süveg
Trieda 3.B Mgr. Judit Koleszárová
Trieda 3.C Mgr. Mária Huttová
Trieda 3.D Mgr. Gabriela Bartalová
Trieda 3.E Mgr. Zuzana Csölleová
Trieda 3.F Mgr. Alexandra Ásványiová
Trieda 4.A Mgr. Terézia Duriacová
Trieda 4.B Anna Csáderová
Trieda 4.C Mgr. Denisa Kissová
Trieda 4.D Mgr. Lucia Ocenášová
Trieda 4.E Mgr. Jana Bjelová
Triedníctvo II. stupeň:
Trieda 5.A Mgr. Natália Valacsai (Mgr. Zuzana Švolíková)
Trieda 5.B Mgr. Soňa Púryová (Mgr. Dana Figlárová)
Trieda 5.C Mgr. Zuzana Švolíková (Mgr. Natália Valacsai)
Trieda 5.D Mgr. Angelika Kováčová (Mgr. Csilla Hegedüsová)
Trieda 5.E Mgr. Csilla Hegedűsová (Mgr. Angelika Kováčová)
Trieda 6.A Mgr. Mária Vyhnáliková (Mgr. Natália Regecová)
Trieda 6.B Mgr. Juraj Kuba (Ing. Tomáš Valacsay)
Trieda 6.C Mgr. Mária Steinová (PhDr. Ľubica Ivancová)
Trieda 6.D PhDr. Ľubica Ivancová (Mgr. Mária Steinová)
Trieda 7.A Zuzana Czingelová (Mgr. Darina Bašková)
Trieda 7.B Mgr. Soňa Ficeková (Mgr. Elena Mazúrová)
Trieda 7.C Mgr. Darina Bašková (Zuzana Czingelová)
Trieda 7.D Mgr. Dana Figlárová (Mgr. Soňa Púryová)
Trieda 7.E Ing. Klaudia Macháčová (Mgr. Mária Kopčová)
Trieda 8.A Mgr. Stanislava Suroviaková (PhDr. Silvia Sztruhárová)
Trieda 8.B Mgr. Lucia Brišková (Ing. Renáta Maťková)
Trieda 8.C PhDr. Silvia Sztruhárová (Mgr. Stanislava Suroviaková)
Trieda 8.D Mgr. Veronika Pörsöková (Ing. Mariana Hudáková)
Trieda 8.E Mgr. Elena Mazúrová (Mgr. Mária Vyhnáliková)
Trieda 9.A Ing. Marta Izsófová (Mgr. Soňa Ficeková)
Trieda 9.B Mgr. František Chudoba (Mgr. Angela Kulichová)
Trieda 9.C Mgr. Angela Kulichová (Mgr. František Chudoba)
Trieda 9.D Mgr. Miriam Birošová (Mgr. Helena Szarvašová)
Trieda 9.E Mgr. Helena Szarvašová (Mgr. Miriam Birošová)

 

Netriedni učitelia
Zuzana Takács, DiS. art.
Ing. Adriana Brňáková
Mgr. Sylvia Mokrá
Mgr. Alica Moravčíková
Mgr. Kristína Némethová
Ing. Tomáš Valacsay
Ing. Mariana Hudáková
Mgr. Martina Marková
Mgr. Jana Fördös
Mgr. Mária Kopčová
Ing. Ivona Mertusová
Mgr. Anikó Csóka Csölleová
Mgr. Natália Regecová
Mgr. Eva Fodorová
RNDr. Csaba Lacza
Asistent učiteľa
p. Tamara Hinterschusterová
Mgr. Ildikó Csandová
Ing. Renáta Maťková
Bc. Natália Banyárová
Bc. Katarína Vranková
Helena Čurajová, DiS.
PhDr. Renáta Nahálková
Mgr. Lukáš Jáchim
Mgr. Natália Práznovská
Mgr. Danica Pružincová
Mgr. Martina Harvanová
Tréner
Mgr. Martin Gyurász
Výchovný poradca
Mgr. Stanislava Suroviaková
Špeciálny pedagóg
Mgr. Dina Možuchová
Mgr. Darina Vašková
Školský klub detí (ŠKD)
p. Simoneta Gombosová - vedúca
p. Anastázia Mitalová
p. Erika Matusová
p. Soňa Kršková
p. Marta Lelkešová
p. Otília Vargová
p. Zuzana Jonásová
p. Ľubica Fríbertová
p. Eva Bokorová
Ing. Sylvia Némethová
p. Ingrid Csibová
Mgr. Dana Kubincová
p. Helena Vokalíková
Mgr. Katalin Görcsová
Mgr. Soňa Gottgeislová
Na materskej dovolenke
Mgr. Alžbeta Boršová
Mgr. Lucia Horváthová
Mgr. Martina Prúžková Pogányová
Mgr. Petra Žbirková
Mgr. Lenka Patro
Mgr. Lenka Kaluzová
december 2017
P U S Š P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbližšie udalosti

sob, 23. dec 08:00 - 00:00
Vianočné prazdniny
ned, 24. dec 08:00 - 00:00
Vianočné prazdniny
pon, 25. dec 00:01 -
Deň pracovného pokoja (Štedrý deň)
pon, 25. dec 08:00 - 00:00
Vianočné prazdniny
uto, 26. dec 08:00 - 00:00
Vianočné prazdniny