Projekt SOCRATES

 

Naša škola sa v školskom roku 2005/2006 zapojila do medzinárodného projektu Socrates. Tento projekt, na ktorom sa zúčastňujú základné školy z Grécka, Cypru, Dánska, Nemecka a od minulého školského roka aj z Českej republiky, je zameraný na výchovu detí k tolerancii, národnej rasovej a inej znášanlivosti.
Táto výchova je obrovskou hodnotou, ktorá je v dnešnom svete poznačenom rasizmom, intoleranciou aj národnostnými problémami nesmierne dôležitá. To si uvedomujú učitelia a určite i rodičia našich detí.
Preto sa s radosťou hlásime k myšlienke tohto projektu a teší nás, že sa do neho aktívne zapájajú aj naši žiaci.

 

Aké aktivity sa uskutočnili v školskom roku 2005/2006?
 1. Pracovné stretnutie zástupcov jednotlivých škôl na našej škole (október 2005)
 2. Dejepisno-zemepisný kvíz – vedomostný kvíz o krajinách, ktoré sú zapojené do projektu (všetky triedy)
 3. Slohové práce žiakov na tému rasizmus, cudzinec (9.ročník)
 4. Koláž na tému „Tolerancia“ (9.ročník)
 5. Návrh a realizácia maskota projektu (6.ročník)
 6. Návšteva pobytového tábora v Gabčíkove – interview s emigrantmi (Žiacky parlament)
 7. Interview s rodičmi žiakov, ktorí pochádzajú z iných krajín (Žiacky parlament)
 8. Vytvorenie kalendára z prác žiakov jednotlivých partnerských škôl
 9. Pracovné stretnutie zástupcov škôl v Grécku (december 2005) a na Cypre (jún 2006)
 
Aktivity v školskom roku 2006/2007
 1. Pracovné stretnutie partnerských škôl v Dánsku (október 2006) a v Českej republike (apríl 2007)
 2. Školy sa dohodli na týchto spoločných aktivitách:

- zamerať sa na literatúru súvisiacu s rasizmom (práca s knihou Škaredé káčatko a Chalúpka strýčka Toma)

- pretvorenie deja, aby tam rasizmus nebol

- plagát k prečítanej literatúre

- priestorový obraz

- výmena pohľadníc (jesenné, vianočné, veľkonočné)

- nástenka z pozdravov partnerských krajín

- zorganizovanie „Comenius dňa“ (máj 2007) - viď prezentácia

- vianočné koledy a piesne (CD zaslané všetkým školám)

- vytvorenie spoločnej webovej stránky (www.sweb.cz/racism)

- prezentácia prác v masmédiách

 

Školský rok 2007/2008
 1. Pracovné stretnutie partnerských škôl v Nemecku (október 2007), v Dánsku (marec 2008) a na Cypre (máj 2008 )
 2. Školy sa dohodli na týchto spoločných aktivitách:
-spoločné portfolio - zhrnutie všetkých aktivít realizovaných počas troch rokov trvania projektu (obrázky, videá, rozhovory, CD...)
-prezentácia v programe PowerPoint o spoločnej práci pedagógov na jednotlivých stretnutiach
-kniha formátu A4-bude obsahovať súhrn prác žiakov s literatúrou na tému
rasizmus
august 2017
P U S Š P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Najbližšie udalosti

ned, 20. aug 2017
Letné prázdniny
pon, 21. aug 2017
Letné prázdniny
uto, 22. aug 2017
Letné prázdniny
str, 23. aug 2017
Letné prázdniny
štv, 24. aug 2017
Letné prázdniny