pre prihlásenie vášho dieťaťa na školský rok 2022/2023 potrebujete mať vyplnený zápisný lístok na stravovanie a súhlas so spracovaním osobných údajov. Pre urýchlenie vybavenia v školskej jedálni, urobte prosím platbu na 30,- €,(ako variabilný symbol použite pre 1. platbu triedu, do ktorej vaše dieťa ide napr.1,2,3) vyplňte potrebné dokumenty a spolu s potvrdením o platbe sa môžete prihlásiť v jedálni od 22.8.2022 denne od 8:00 do 12:00 hodiny. Pri prihlasovaní rátajte prosím so zakúpením bezkontaktného čipu v hodnote 5.- € na 1 osobu priamo u vedúcej ŠJ.

Stravníci, ktorí sa u nás už stravovali nemusia ešte tento rok vypĺňať zápisné lístky. Všetky lístky z minulého roka sú ešte platné.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme. 

 

Zápisný lístok Word dokument Stiahnuť (17 KB) Pdf dokument Stiahnuť (370 KB)
Súhlas so spracovaním osobných údajov   Pdf dokument Stiahnuť (439 KB)

Strava_czAplikácia strava.cz je internetové objednávanie a odhlasovanie obedov pre vaše dieťa.

Umožňuje sledovať stav konta stravníka, objednávky, výdaj, jedálny lístok, čas dokedy sa môže objednávať či odhlasovať, alergény v pokrmoch či stravnú jednotku. Túto službu ponúkame pre žiakov 1. i 2. stupňa základnej školy. Pre aktivovanie je potrebné nahlásiť u vedúcej školskej jedálne pri prihlasovaní žiaka na stravu vašu emailovú adresu a mať zakúpený bezkontaktný čip.

Po aktivovaní sa prihlásite zadaním prihlasovacích údajov, ktoré dostanete a výberom školskej jedálne. Naša jedáleň má kód 9044.

Jedálny lístok na webovej stránke je len informatívny. Zmena pokrmov môže nastať z dôvodov nedodania tovaru, zmeny počtu stravníkov alebo výpadku elektriny či vody. Správny jedálny lístok je vyložený v jedálni a prípadné zmeny sú na ňom zaznamenané.

Za pochopenie ďakujem

 

Celospoločenský vývoj, zrýchlený životný štýl, nové výživové trendy v oblasti stravovania a požiadavky na zabezpečenie zdravej výživy detí si v praxi vyžiadali aktualizáciu materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie v Slovenskej republike (ďalej len MSN), ktoré boli vydané v roku 1992 a 2003, tvorbu nových MSN a spracovanie receptúr, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé regióny Slovenska. 
Predložený register MSN tvorí 996 MSN, ktoré sú usporiadané do 24 pokrmových skupín s technologickými postupmi prípravy pokrmov, nápojov a prepočtom odporúčaných výživových dávok (OVD) podľa vekových kategórií stravníkov.

 

december 2022
P U S Š P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti