Vážení rodičia a stravníci,

Jedáleňz dôvodu operačného zákroku  dňa 7.12.2017 bude vedúca ŠJ p. Feketeová Ingrid  práceneschopná. Aby všetko fungovalo v poriadku, prosíme Vás o včasné uhradenie poštových poukážok na december a zároveň aj na január, nakoľko jej práca bude vykonávaná v zastúpení. Všetky prichádzajúce platby budú zapísané s oneskorením. Ak potrebujete poštovú poukážku pre žiakov 2.stupňa, vyzdvihnite ju do 6.12.2017 alebo urobte úhradu na 26.- € cez internetbanking s variabilným symbolom 5,6,...9 podľa toho do ktorej triedy chodí dieťa.

Nezabudnite prosím do správy pre prijímateľa napísať meno dieťaťa, nakoľko sa často stáva, že platiteľ má iné priezvisko ako žiak a spôsobuje to nemalé zdržanie a pátranie. Môže sa stať, že dieťa nemá pripísanú platbu, pokiaľ nevieme, že pre koho platba prišla.

Počas výdaja obeda t.j. od 11:30 – 13:45 nebude mať kto zdvíhať telefóny, pretože pani kuchárky budú zaneprázdnené a cez hluk nie je počuť zvonenie telefónu, preto Vás prosíme o trpezlivosť.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme

Oznam !!!

Jedálny lístok na webovej stránke  je len informatívny. Zmena pokrmov môže nastať z dôvodov nedodania tovaru, zmeny počtu stravníkov alebo výpadku elektriny či vody. Správny jedálny lístok je vyložený v jedálni a prípadné zmeny sú na ňom zaznamenané.

Za pochopenie ďakujeme.

Vážení rodičia,

radi by sme vám dali do pozornosti, že svoje dieťa môžete prihlásiť do školskej jedálne už od 23.8.2017 v čase id 8.00-13.00 hodiny. Vyhnete sa tak dvojitej platbe v mesiaci september a dlhej rade, ktorá vzniká vždy ak dieťa prihlasujete prvý septembrový deň prípadne týždeň.

Aby vaše prihlasovanie prebehlo bez zbytočných prieťahov, pripravte si prosím vyplnený zápisný lístok, ktorý nájdete na našej webovej stránke, prineste si 5.-Eur na zakúpenie čipu pre stravníkov (ak ho ešte vaše dieťa nemá alebo ho stratilo) a 0,20 Eur na zakúpenie menovky na čip pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Zápisný lístok Excel dokument Stiahnuť (39 KB) Pdf dokument Stiahnuť (132 KB)

Ak sa rozhodnete platiť:

  • internetbankingom – môžete uhradiť prvú sumu pre 1.stupeň 24,60 Eur, pre 2. stupeň 26,00 Eur a doniesť potvrdenie o prebehnutej platbe,
  • trvalým príkazom – môžete zadať trvalý príkaz na sumu pre 1.stupeň 24,60 Eur, pre 2. stupeň 26,00 Eur od augusta do mája s variabilným symbolom = ročník do ktorého dieťa bude chodiť napr: 1 alebo 2,3,4 atď
  • poštovou poukážkou – dostanete poštovú poukážku, ktorej ústrižok po úhrade treba opätovne priniesť do jedálne

Iba na základe potvrdeniu o platbe môže byť dieťa prihlásené na obedy. Bez potvrdenia nie je možné dieťa prihlásiť.

Dávame do pozornosti aj možnosť posielať potvrdenie na email :

Číslo účtu IBAN: SK65 0200 0000 0000 1313 1122

Telefónny kontakt: 031/ 562 25 21 

 

Oznam !!!

Vážení rodičia, mesto Šamorín zmenilo mesačný poplatok za réžiu na žiaka a preto sa od 1.1.2016  mení cena stravného pre žiakov 1. aj 2. stupňa a to nasledovne:

  1.stupeň stravné 1,09 € + réžia 0,14 € = 1,23 €
  2.stupeň stravné 1,16 € + réžia 0,14 € = 1,30 €
 
 
 

Nedoplatky, ktoré takto vznikli na januárových platbách sa zarátajú v nasledujúcom mesiaci a budú viditeľné na šekoch na február 2016. Poprosíme aj o zmeny trvalých príkazov a to nasledovne:

1 stupeň... 24,60 €

2 stupeň... 26,00 €

Zároveň prosíme aj o aktualizovanie variabilných symbolov podľa ročníka žiaka, nakoľko poniektoré platby chodia so zlým variabilným symbolom. ( číslo VS je ročník t.j. 1,2..až..9 )

Ďakujeme 

Oznam !!!

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č.12/2012 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktoré nadobudlo účinnosť od 01.01.2013, nastala zmena v stravnom u stravníkov v školskej jedálni

 

  1.stupeň 1,09 € + réžia 0,12 € = 1,21 €
  2.stupeň 1,16 € + réžia 0,12 € = 1,28 €
 
 
 

V jedálni je denne jedno jedlo. Podáva sa polievka hlavé jedlo a ku každému jedlu aj pohár s nápojom.

Obedy sa vydávajú od 11:30 do 14:00.

Šeky na obedy sa vydávajú vždy 15.- v mesiaci na nasledujúci mesiac. Uhradiť šek je nutné do 23.- v mesiaci. Vždy sa hradia vopred. Je potrebné doručiť do jedálen jeden podací lístok zo šeku (prípadne kópiu prevodu cez banku alebo cez internetbanking), aby bola platba potvrdená, nakoľko prevod trvá poštou aj viac dní. Ak ku 1.- v nasledujúcom mesiaci nemáme potvrdenie o platbe dieťa nemôže dostať obed. Každá omeškaná platba sa dá dohodnúť s vedúcou školskej jedálne.

Jedálny lístok je vyložený v jedálni alebo na webovej stránke školy. Do pozornosti dávame aj fakt, že posledný deň pred zimnými a letnými prázdninami nie je možné sa prihlásiť ani odhlásiť na daný deň z dôvodov skráteného vyučovania a vyprázdnenia skladov. (Urobte tak prosím deň vopred)

Obedy sa nevydávajú:

  • ak k 31. v mesiaci neodovzdajú stravníci ústrižky zo šekov
  • ak neboli prihlásení na daný deň

Obedy je možné prihlásiť a odhlásiť u vedúcej ŠJ osobne alebo na telefónnom čísle 031/ 562 25 21:

  • deň dopredu do 14:00

Prosíme rodičov, aby rešpektovali čas odhlášok obedov pre dieťa na daný deň. Za pochopenie ďakujeme.

Zamestnanci ŠJ

 

Oznam pre stravníkov

Celospoločenský vývoj, zrýchlený životný štýl, nové výživové trendy v oblasti stravovania a požiadavky na zabezpečenie zdravej výživy detí si v praxi vyžiadali aktualizáciu materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie v Slovenskej republike (ďalej len MSN), ktoré boli vydané v roku 1992 a 2003, tvorbu nových MSN a spracovanie receptúr, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé regióny Slovenska.
Predložený register MSN tvorí 996 MSN, ktoré sú usporiadané do 24 pokrmových skupín s technologickými postupmi prípravy pokrmov, nápojov a prepočtom odporúčaných výživových dávok (OVD) podľa vekových kategórií stravníkov.

 

december 2017
P U S Š P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbližšie udalosti

sob, 23. dec 08:00 - 00:00
Vianočné prazdniny
ned, 24. dec 08:00 - 00:00
Vianočné prazdniny
pon, 25. dec 00:01 -
Deň pracovného pokoja (Štedrý deň)
pon, 25. dec 08:00 - 00:00
Vianočné prazdniny
uto, 26. dec 08:00 - 00:00
Vianočné prazdniny