COMENIUS DEŇ

COMENIUS DAY

COMENIUS TAG

9. 5. 2007

 

„Comenius deň“

Takto sme nazvali deň 09.05.2007.
Tento slnečný deň bol plný zážitkov a zaujímavostí nielen pre našich žiakov, ale aj pre žiakov v Grécku, Nemecku, Dánsku, Cypre a Českej republike.
Naši priatelia z týchto krajín uskutočnili v rámci tohto dňa  rôzne aktivity, na ktorých sa dohodli na pracovnom stretnutí v Prachaticiach.
Naša škola pripravila tieto zaujímavé aktivity:

”Comenius Day”

This is how we’ ve called the 9th May 2007. This sunny day was full of experiences and interesting things not only for our pupils, but also for pupils in Greece, Germany, Denmark, Cyprus and Czech Republic.
Our friends from these countries realized various activities that they had discussed about at the last common meeting in Prachatice.
Our school has prepared the following interesting activities.

nmk

lda

„Comenius Tag“

So haben wir den 9. 5. 2007 Tag genennt. Dieser sonniger Tag war voll mit Erlebnissen und interessantigkeiten nicht nur für unseren Schülern, aber auch für die Schülern aus Griechenland, Deutschland, Danien, Cypern und aus der Tschechischen Republik. Unsere Freunde aus diesen Ländern haben an diesen Tag verschiedene Aktivitäten, auf die sie sich beim Arbeitstreffen in Prachatice vereinbart haben.

V rámci hodín TV sme usporiadali malé olympijské hry. Žiaci súťažili v 4 disciplínach, reprezentovali jednotlivé krajiny, ktoré symbolizovali zástavky na ich tričkách.

We organized small Olympic games at Physical Education lesson. Pupils who took part in this activity were dressed in white T – shirts with a national flag of each participating country

Im Rahmen der Turnstunde haben wir kleine Olympiaspiele gemacht. Die Schüler haben in 4 Disziplinen wettbewerbt. Sie repräsentierten einige Ländern welcher and den
T – Shirts symbolisiert waren.

 

 

  f

g

h  j q

w

e

r

Vedomostný kvíz o histórii a kultúrnych pamiatkach hlavných miest partnerských krajín.
We had a quiz about the history and cultural monuments of the capital cities of our partnership countries.
Wissen Quiz über die Historie und Kulturdenkmäler in den Hauptstädten in partnerischen Ländern

r  t

t  u

i

o

Zhotovili plagát s historickými pamiatkami a zaujímavosťami z jednotlivých krajín.
Pupils created a poster of historical sights and other remarkable things from all participating countries
Sie haben ein Plagat mit historischen Denkmalen und interessantigkeiten von Partnerländern gemacht.

 

as

 

aaa

aaaa  ss

dd

Žiaci s pedagógmi varili typické špeciality partnerských krajín
Our teachers together  with our pupils prepared a typical meal from each  participating country in our school kitchen.
Die Schüler mit den Pädagogen haben typische Spezialitäten aus den Partnerländern gekocht.

gg yy

xx  cc  

 

ddddd

 

rrrrr

 bbvvbv

ljljlljk hdhgfhg sfsdfsdgfd

dfgdfgdf ghgfhjgfhj

trtzrtr

gfgdfg

gdfgdfgf

Na obed sa podávalo grécke jedlo: grécka musaka a tzatziky.
Teachers and pupils could taste a typical Greek menu  for lunch called „Musaka and Tzatziki“
which was cooked especially on the occasion of „Comenius Day“ in our school canteen.

Und an diesen Tag hat die Schulküche für die Schülern und Pädagogen zum Mittag Musaka und Tzatziky gekocht.

ggfjj

frtzrtzdr

ggfftf rterterter

Na záver chcem vyjadriť radosť z príjemne a zmysluplne stráveného dňa, ktorý bol prínosom pre celú školu. Ďakujem p. učiteľkám a učiteľom, ktorí sa podieľali na organizácii a najmä našim šikovným žiakom, ktorí „sršali“ vedomosťami, zručnosťou a entuziazmom. Ďakujeme.