Sudoku sa hraje na 9x9 mriežke, rozdelenej na 3x3 sub mriežky, prezývané "regióny". Začína s niektorými už číslami predvyplnenými bunkami v mriežke. Cieľom je vyplniť ostatné prázdne bunku čislami od 1 do 9 (len 1 číslo do jednej bunky) podľa nasledujúcich pravidiel:
1. Číslo sa môže v jednom riadku objaviť len raz.
2. Číslo sa môže v jednom stĺpci objaviť len raz.
3. Číslo sa môže v jednom regióne (3x3) objaviť len raz.
Súhrn týchto troch pravidiel je, že jedno číslo sa môže obajviť v jednom riadku, v jednom stľpci a v jednom regióne len raz.