Aktívny obrázok Trnavský samosprávny kraj, projekt 4.C triedy pod vedením p. uč. Csölleovej

Na hodine vlastivedy sme dostali za úlohu vytvoriť projekt o našom samosprávnom kraji. S p. učiteľkou sme sa dohodli, že skúsime urobiť jeden veľký projekt. Rozdelili sme sa do štyroch skupín. Každá skupina mala za úlohu zistiť o trnavskom kraji rôzne informácie. 1.skupina-mala nakresliť na výkres mapu Trnavského kraja, napísať názvy okresných miest a nakresliť ich erby. Druhá skupina -doniesla fotky a informácie o bohatstve lesníctva, poľnohospodárstve, priemysloch a o ťažbe.

Tretia skupina dostala za úlohu zistiť aká je doprava, druhy dopravy. Štvrtá skupina- mala priniesť fotografie a informácie o slávnych rodákoch nášho samosprávneho kraja. Pripravili sme si papier, farbičky, fixky. Nazhromaždili všetky fotografie a informácie a práca sa mohla začať. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o miestach kde žijeme. Atmosféra pri práci bola výborná a veľmi sa nám tieto hodiny vlastivedy páčili. Pozrite naše hotové dielo ako vidíme my štvrtáci Trnavský samosprávny kraj.

Aktívny obrázok
Aktívny obrázok
Aktívny obrázok
Aktívny obrázok
Aktívny obrázok
Aktívny obrázok
Aktívny obrázok
Aktívny obrázok
Aktívny obrázok
Aktívny obrázok
Aktívny obrázok
jún 2021
P U S Š P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti