Deň jablka

Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. A tak, ako už našou tradíciou býva, aj v tomto školskom roku sme si nezabudli pripomenúť tento významný deň. Hodiny etickej výchovy sme si tak spríjemnili rozhovormi a aktivitami o tomto zdraviu prospešnom ovocí a prostredníctvom školskej relácie sme zase získali niekoľko užitočných informácii.

Príchod do školySpresňujúce informácie k otvoreniu školského roka 2. septembra 2020 – príchod a odchod žiakov do/z budovy školy:

1. ročník – žiaci prichádzajú aj odchádzajú malou bránou medzi barakmi na Dunajskej ulici (viď nákres)
2. ročník - žiaci prichádzajú aj odchádzajú bránou zo Školskej ulice (viď nákres)
3. a 4. ročník – žiaci prichádzajú aj odchádzajú veľkou bránou na Dunajskej ulici (pri zápasníckej hale, viď nákres)

opäť sa po lete otvárajú brány našej školy, preto si Vás dovolím informovať o organizácii prvého školského dňa.
- Školský rok otvárame dňa 2. septembra 2020 (streda),
- Všetci žiaci 2. stupňa MUSIA MAŤ RÚŠKO!
- Rodič je pri nástupe dieťaťa do školy povinný odovzdať dotazník a potvrdenie o bezinfekčnosti žiaka, je možné ich vyplniť aj elektronicky (Edupage).
- škola bude otvorená od 7:30 hod., žiaci teda môžu prichádzať v čase 7:30 – 8:45 hod. Prosíme, aby sa nezdržiavali a nekoncentrovali pred školou, ale išli rovno do svojich tried.
- Všetky vchody do školy budú otvorené, bude pripravená dezinfekcia.
- Rodičia do budovy a areálu školy nesmú vstupovať, okrem rodiča prváka.
- Otvorenie školského roka bude trvať od 9:00 do 9:45 hod.

Vážení rodičia našich nových stravníkov,

radi by sme vám dali do pozornosti, že svoje dieťa môžete prihlásiť do školskej jedálne už od 24.08.2020 v čase od 8,00 – 13.00.

Aby vaše prihlasovanie prebehlo bez zbytočných prieťahov, pripravte si prosím vyplnený zápisný lístok a súhlas so spracovaním osobných údajov, prineste si so sebou 5.-€ na zakúpenie bezkontaktného čipu, ktorým si vaše dieťa bude preberať obedy.

 

Zápisný lístok Word dokument Stiahnuť (17 KB) Pdf dokument Stiahnuť (443 KB)
Súhlas so spracovaním osobných údajov   Pdf dokument Stiahnuť (212 KB)

 

žiaci, ktorí už chodili na obedy v školskom roku 2019/2020, nemusia vypĺňať zápisný lístok, ani súhlas so spracovaním osobných údajov (platí 5 rokov). Nastala však zmena v prihlasovaní detí na obedy. 

Žiakov 1. stupňa budete prihlasovať aj odhlasovať na obedy cez stránku www.strava.cz, pokiaľ ju máte aktivovanú. Jedáleň už nebude hromadne prihlasovať žiakov na obedy, nakoľko nám vzniká veľa nedoplatkov, ktoré je ťažké vymáhať.

Stravníci, ktorí nemajú prístup k elektronickému prihlasovaniu sa môžu prihlásiť u vedúcej ŠJ na dohodnutie podmienok stravovania.

Žiaci 2. stupňa a dospelé osoby sa prihlasujú a odhlasujú cez terminál v jedálni, alebo elektronicky (www.strava.cz).

Ak dieťa nemá dostatočné prostriedky na účte, treba urobiť úhradu na 30.-€ pod variabilným symbolom, ktorý vám bol pridelený pri registrácii v jedálni.

Zápisný lístok Word dokument Stiahnuť (17 KB) Pdf dokument Stiahnuť (443 KB)
júl 2021
P U S Š P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti